Forord

 

Læren om troen er en solstråle, som kommer fra himmelen og opplyser, tenner og leder oss

Martin Luther sier følgende: «Læren om troen er en solstråle, som kommer fra himmelen og opplyser, tenner og leder oss».

Det er mitt ønske at denne nettside/ bok kunne være en slik liten «solstråle», som viser vei til troen på Jesus Kristus.

Det forutsettes lite bibelsk bakgrunnskunnskap for å lese nettsiden. Mange ulike bibelske begreper blir forklart underveis, med den hensikt å gjøre innholdet i kapitlene lett forståelige.

Denne nettsiden passer for alle, men er spesielt rettet til ungdom og nye kristne. Kapitlene kan leses som selvstudium eller brukes i en bibelgruppe. Det anbefales at de leses i forkant av bibelgruppestudie. En vil dermed få bedre tid til samtale og refleksjon omkring spørsmålene etter hvert kapitel.

Jeg vil rette en stor takk til tålmodige barn og kone i forbindelse med skriveprosessen.

Jeg vil også rette en stor takk til de som har lest igjennom manuset og gitt konstruktive tilbakemeldinger, både teologisk og språklig. En stor takk til han som har hjulpet meg med å sette opp nettsiden.


Denne nettsiden ble første gang publisert 1.mai 2019.

Alle rettigheter forbeholdt forfatteren. Det er tillat å kopiere utskriftsversjonen.
Bibelsitater er gjengitt med tillatelse fra Norsk Bibel 88/07
Bilder/illustrasjoner er hentet fra pixabay.com