Kildeliste

 

Undertittelen til denne nettside har følgende utsagn. "En kort innføring i ulike Bibelske tema som angår den kristne tro".

Å skrive kort har sine begrensninger og en må hele tiden gjøre et utvalg for hva som er viktig å ta med. Når undertittel sier en kort innføring gir det rom for nærmere og dypere undersøkelser for de ulike tema. Jeg henviser til kildelisten jeg har brukt for å gjøre nettopp det.


 • Andersen, Øyvind. (1965) Grunnsannheter til frelse. Oslo: Gry forlag (Lunde forlag).
 • Danbolt, Erling. (1991) Første Korinterbrev. København: Credo Forlag
 • Eritsland, Lars. (1971) Herren kommer. Oslo: Lutherstiftelsens Forlag.
 • Gordon, Samuel Dickey. (1998) Stillferdige taler om bønnen. Oslo: Lunde Forlag
 • Hallesby, Ole. (1992) Fra bønnens verden. Oslo: Nye Luther Forlag.
 • Hoaas, Brynjulf. (1979) Guds menighet. Oslo: Lunde Forlag og Bokhandel A/S
 • Kronholm, Tryggve. (1983) Han åpnet deres forstand. Oslo: Luther Forlag A/S
 • Luther, Martin. (1984) Store Galaterbrevskommentar 2. København: Credo Forlag
 • Nordgård, Asbjørn. (1992) Det handler om livet. Oslo: Lunde Forlag
 • Nordgård, Asbjørn. (2015) Når Gud gir seg til kjenne. Oslo: Lunde Forlag
 • Sandved, Johannes. (1978) På paktens grunn. Oslo: Lunde Forlag
 • Skovgaard-Petersen, C. (1954) De ekte livsverdier. Oslo: Indremisjonsforlaget
 • Skovgaard-Petersen, C. (1950) Menneskeskikkelser. Oslo: Luther stiftelsen.
 • Skovgaard-Petersen, C. (1913) Hvorledes findes Guds vilje. Kjøbenhavn: J. Frimodts Forlag
 • Sjaastad, Egil. (1985) Ankerfeste, en enkel innføring i den kristne tro. Oslo: Lunde forlag.
 • Teigen, Arne Helge. (2008) Innføring i kristen tro. Oslo. FMH – forlaget.
 • Valen-Sendstad, Aksel. (1990) Kristen Troslære. Fredericia. Lohses Forlag.
 • Vinskei, Gudmund. (1976) Jeg tror. Oslo. Lunde forlag
 • Wisløff, Carl Fr. (1980) Jeg vet på hvem jeg tror. Lunde forlag
 • Wisløff, Carl Fr. (1984) Martin Luthers Teologi. Lunde Forlag